obr01obr02obr03obr04obr05obr06

Českorakouským pomezím se sklenkou vína

Premonstrátský klášter v Louce u Znojma, který byl po staletí jedním z nevýznamnějších klášterních komplexů v Evropě. Projdeme se klášterními sklepy a v rámci prohlídky s občerstvením ochutnáme vína firmy Znovín. Přejedeme na rakouskou stranu do srdce národního parku Thayatal do městečka Hardegg s romantickým hradem stejného názvu. Po procházce a případné návštěvě hradu se přesuneme k méně známé zřícenině Kaja ukryté v lesích. Celý výlet bude s nádechem lehké turistiky, výhledů do krajiny a degustace místních rakouských a českých vín. Tedy pohoda a odpočinek.

Cena: 750,- Kč
V ceně zahrnuta doprava, prohlídka klášterních sklepů v Louce u Znojma s občerstvením a ochutnávkou vín, průvodce.