obr01obr02obr03obr04obr05obr06

Kutná hora a slavnosti Královského stříbření

Kutná Hora je starobylé město doslova napěchované gotickými památkami , a je proto zcela oprávněně zapsána na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Jednou z mnoha dominant je unikátní pětilodní gotická katedrála sv. Barbory. Od ní se pak otevírá cesta do historického jádra plného malých uliček a dalších krásných staveb dokládajících význam města pro České království v době středověku. Velkolepý scénář slavnosti navrací Kutnou Horu, české královské horní město, do dob o šest set let zpět, až na začátek 15. století. Na dva až tři dny ožívá celé město i královské sídlo v mincovně ve Vlašském dvoře fiktivním příběhem příjezdu českého a římského krále Václava IV. s jeho dvorem. Na závěr zastávka v ojedinělém románském kostele sv. Jakuba v Cíkrvicích s nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plastiky u nás.

Cena: 590,- Kč
V ceně zahrnuta doprava, služby průvodce, občerstvení, vstup do kostela v Cirkvicích